RDA in Translation – Finnish

RDA in Translation – Finnish

RDA-ohjeiden (Resource Description and Access) suomennos julkaistaan RDA Toolkit –palvelussa joulukuussa 2015.

Kansalliskirjasto suomensi englanninkielisen RDA-tekstin vuosien 2012-2015 aikana. Sopimus suomennoksen julkaisemisesta RDA Toolkitissa allekirjoitettiin Kansalliskirjaston ja RDAn julkaisijayhteisön (the RDA Co-Publishers) kesken marraskuussa 2014.

RDA englanninkielinen teksti päivittyy 4 kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa ja lokakuussa. Huhtikuun päivitykset sisältävät huomattavia muutoksia RDAn sisältöön. Kolme muuta päivitystä tuovat vain pieniä muutoksia. Päivitykset suomenkieliseen tekstiin tehdään muutaman kuukauden viiveellä.
 
RDAn käyttöä Suomessa yhtenäistävät Suomalaisten kirjastojen linjaukset. Linjaukset ohjaavat valintaa vaihtoehtoisissa sääntökohdissa ja selkeyttävät tekstin monitulkintaisia kohtia. Linjaukset ovat valmistuneet Kansalliskirjaston ja kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien yhteistyönä, ja ne julkaistaan helmikuussa 2016 RDA Toolkitissa. Linjaukset linkitetään kuhunkin sääntökohtaan.

Lisätietoa RDAn käyttöönotosta Suomessa löytyy RDA-tiedotussivuilta (sivun osoitteen vaihtumisen vuoksi googlaa rda-tiedotus).

Finnish translation of RDA

The Finnish translation of RDA is coordinated by the National Library of Finland. The translation is scheduled to be published in the RDA Toolkit on December 8, 2015. The Finnish RDA will be updated regularly in accordance with the original RDA text. The Finnish updates will be published with a few months’ delay.