RDA in Translation - Catalan

RDA in Translation - Catalan

logo for Biblioteca de Catalunya

El 2015 es prengué l’acord de la publicació del text de l’RDA en català. L’editor original anglès, ALA Publishing i la BC signaren el contracte en què s’acordava la traducció catalana del text d’RDA Resource Description and Access. El text base ha estat traduït al català per l’Assumpció Estivill. La Biblioteca de Catalunya, a través del seu Servei de Normalització Bibliogràfica porta a terme tota la coordinació, manteniment i polítiques de decisions sobre la nova normativa.

L’objectiu d’aquesta traducció en català és la de posar a l’abast de tots els territoris de parla catalana l’estàndard internacional RDA, traduït al català; i també facilitar l’accés a l’RDA Toolkit a totes les institucions de Catalunya a partir de l’11 d’abril de 2017, data de la publicació del text en català a l’RDA Toolkit.

The Catalan translation of RDA

The Catalan translation of RDA is coordinated by the National Library of Catalonia. The translation is scheduled to be published in the RDA Toolkit on April 11, 2017. The Catalan RDA will be updated regularly in accordance with the original English RDA text. The Catalan updates will be published with a few months’ delay.