An Update on 2017 Toolkit Releases

As work on the 3R Project progresses, we have had to make adjustments to plans for the releases in 2017. The upcoming August release was intended to be the last release of 2017. However, as we transition to new translation software and implement registry synchronization for the Toolkit translations, it has become clear that the translation teams will need more time to complete their work.

RDA in Translation - Catalan

El 2015 es prengué l’acord de la publicació del text de l’RDA en català. L’editor original anglès, ALA Publishing i la BC signaren el contracte en què s’acordava la traducció catalana del text d’RDA Resource Description and Access. El text base ha estat traduït al català per l’Assumpció Estivill. La Biblioteca de Catalunya, a través del seu Servei de Normalització Bibliogràfica porta a terme tota la coordinació, manteniment i polítiques de decisions sobre la nova normativa.

RDA Toolkit Release - April 11, 2017

A new release of RDA Toolkit will be published on April 11, 2017. When there is a new release for RDA Toolkit, it is typically made on the second Tuesday of the month. Releases typically contain changes to content and metadata, enhancements to RDA Toolkit functionality, and fixes to existing bugs. You can subscribe to our RSS development feed to get notification of releases. The details of the April release follow.